Festival Blanenský čtyřlístek 2021

Soutěžní festival Blanenský čtyřlístek - vynechání ročníku 2021

Jako pořadatelé soutěžního festivalu Blanenský čtyřlístek s politováním oznamujeme, že bylo rozhodnuto vynechat ročník 2021. Žádná ze soutěží (Jeskynní, Krápníkový, Punkevní a Krasový pohár) ani doprovodný program se tedy letos bohužel neuskuteční.

Toto rozhodnutí padlo nejen proto, že v současné době není možné predikovat, zda v původně plánovaném březnovém termínu by se akce mohla kvůli protiepidemickým opatřením vůbec uskutečnit, ale také proto, že při aktuální situaci ji nelze ani připravovat - není reálná kvalitní organizace na straně pořadatele, je nejistá podpora partnerských subjektů, ale především se nedá uskutečnit příprava soutěžících ve školách, které se jednotlivých soutěží účastní (i v případě, že by se docházka do škol obnovila, bude v nich samozřejmě prioritní výuka).

Nezbývá nám tedy, než celý ročník festivalu vynechat, a uskutečnit jej v příhodnějším termínu, kterým doufejme bude jaro příštího roku. Omlouváme se tímto všem, kteří se na již jednou odložený festival těšili, a děkujeme jim za pochopení. A společně věřme, že Blanenský čtyřlístek 2022 se již konečně odehraje a nejen to - že se odehraje bez omezení a v nové, lepší atmosféře pro všechny!

Vedení Střední školy cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.,
pořadatele soutěžního festivalu Blanenský čtyřlístek