Dny Evropského dědictví opět úspěšné!


Jako každým rokem se druhý zářijový víkend zhostili studenti 2. a 3. ročníku oboru Cestovní ruch rolí průvodců v rámci DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – každoroční významné akce, propagující nejen památky, ale kulturní povědomí evropské civilizace vůbec.
 

Do tohoto dvoudenního svátku otevřených památek se naši žáci zapojili již posedmé. Pro ty, kteří mají získat profesní základy oboru, jsou totiž oblast památkové ochrany, průvodcovství a kulturní dějiny jedněmi z hlavních náplní jejich studia. V rámci praktické výuky měli na starosti asistenční činnosti, pomoc při organizaci a zejména provádění a odborný výklad skupinám návštěvníků hned na třech trasách v Centru svatého Martina v Blansku – tedy v interiéru barokního kostela, jeho bezprostředním okolí a samozřejmě také v jeho věži, která je již
v podstatě samostatným pracovištěm odborné přípravy budoucích průvodců.
 

Zájem o všechny prohlídkové trasy trval po oba dny a celkově se uskutečnilo
48 prohlídek. Studenti pracovali více než dobře a znalost všech zajímavostí, které minulost kostela svatého Martina nabízí, jim v komunikaci s více než stovkou návštěvníků velmi pomohla. Ať už šlo o mnohé neznámé detaily ze zařízení památky, popis krásné vyhlídky na město z věže anebo líčení pohnutého osudu významné blanenské osobnosti, Karoliny Meineke. Pochvalné zápisy z knihy hostů
i uznání, která si pedagogové na adresu mladých průvodců vyslechli
od návštěvníků, jsou zcela jistě nejlepší odměnou za odvedenou práci.


Vedení Střední školy gastronomické, s.r.o. proto děkuje všem zúčastněným studentům nejen za vzornou reprezentaci školy a svého oboru, ale i za to, že výraznou měrou pomohli připravit víkend plný zážitků obyvatelům a návštěvníkům města.