Dny evropského dědictví

12.9.2020 09:00 - 13.9.2020 17:00


Centrum sv. Martina Blansko

Při příležitosti Dnů evropského dědictví se uskuteční mimořádné prohlídky v areálu Centra sv. Martina

v Blansku s doprovodným programem.

HLAVNÍ PROGRAM:     3 prohlídkové trasy

1)  Věž kostela sv. Martina a vyhlídka na město

2)  Interiér a historie kostela sv. Martina

3)  Exteriér kostela a památník Karoliny Meineke

DOPROVODNÝ PROGRAM na nádvoří fary:

 expozice k dějinám kostela

Návštěvní doba:

Sobota od 9:00 do 17:00 hodin

Neděle od 13:00 do 17:00 hodin

VSTUP ZDARMA

Program i průvodcovství zajišťují studenti oboru Cestovní ruch na Střední škole cestovního ruchu a gastronomie s.r.o. Blansko v rámci odborné praxe.

Pořádá Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. ve spolupráci s Farností Blansko