Aktualizace termínů konání přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek

 

V návaznosti na harmonogram MŠMT uvolňování v oblasti školství a zveřejnění nových organizačních podmínek realizace, hygienických doporučení včetně aktualizovaných časových rozmezí pro konání letošních přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek informuje vedení Střední školy cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko žáky, jejich zákonné zástupce i zájemce
o studium na naší škole o změně dříve stanovených termínů a podmínek pro konání výše uvedených zkoušek.

 

Přehledný rozcestník k aktualizovaným informacím na webu pro jednotlivé zkoušky:

 

* PŘIJÍMACÍ řízení (v sekci "Přijímání žáků"), přímý odkaz ZDE:  https://1url.cz/DzBax

* MATURITNÍ zkoušky (v sekci "Studium"), přímý odkaz ZDE:  https://1url.cz/CzEbJ

* ZÁVĚREČNÉ zkoušky (v sekci "Studium"), přímý odkaz ZDE:  https://1url.cz/CzBam

 

 

Odkaz na tiskovou zprávu MŠMT o plánované vyhlášce a metodice k přijímacím, maturitním
a závěrečným zkouškám ve školním roce 2019/2020:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a